Convi-Serwis
Convi-Serwis
 • Polski
 • English
 • Deutsch
biuro@convi-serwis.pl
+48 504 365 475
+48 504 365 476

Lokalna obróbka cieplna, podgrzewanie do spawania, wyżarzanie odprężające spoin

Lokalna obróbka cieplna znacznie zwiększa wytrzymałość metal

Obróbka cieplna to kontrolowany proces zmiany mikrostruktury metali oraz stopów, aby wydłużyć ich proces eksploatacji, zwiększyć trwałość powierzchni, plastyczność, wytrzymałość oraz odporność na temperaturę materiału.

Lokalna obróbka cieplna sprawdza się w wielu niestandardowych procesach, elementach o skomplikowanej geometrii, grzaniu korpusów i odlewów, obróbce cieplnej spoin oraz podgrzewaniu do spawania.

Convi Serwis zajmuje się lokalną obróbką cieplną dużych komponentów oraz niewielkich elementów konstrukcyjnych. W kompetencje naszych wykwalifikowanych inżynierów wchodzą między innymi: utwardzanie powierzchni przez obróbkę cieplno-chemiczną, hartowanie i odpuszczanie, odprężanie oraz wyżarzanie odprężające spoin. Zajmujemy się także podgrzewaniem wstępnym (podgrzewanie do spawania), które gwarantuje uzyskanie spoin wolnych od pęknięć.

Podgrzewanie do spawania jest niezbędne w celu zmniejszenia ryzyka powstawania pęknięć, np. wodorowych, obniżenia twardości metalu w strefie wpływu ciepła oraz obniżenia naprężeń skurczowych. Do usług Convi Serwis wchodzi także wyżarzanie odprężające spoin, które pozwala na usunięcie naprężeń cieplnych, spawalniczych oraz odlewniczych. Proces ten polega na nagrzaniu materiału do temperatury niższej niż Ac1, wygrzaniu oraz wolnym studzeniu.

Gwarantujemy naszym klientom fachową obsługę na wszystkich etapach realizacji projektu. Zajmujemy się zarówno wsparciem technicznym klienta, jak pomocą przy doborze technologii grzania skomplikowanych elementów i konstrukcji.

proces obróbki cieplnejObróbka cieplna jest dziedziną technologii obejmującą zespół zabiegów wywołujących polepszenie właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych metali oraz stopów, powodowane zmianami struktury w stanie stałym w wyniku zmian temperatury, czasu oraz działania środowiska. Każdy proces obróbki cieplnej składa się z operacji i zabiegów. Operacja obróbki cieplnej jest to część procesu technologicznego (np. hartowanie, wyżarzanie) wykonywana w sposób ciągły, przeważnie na jednym stanowisku roboczym, natomiast zabiegiem nazywamy część operacji (np. nagrzewanie, wygrzewanie, chłodzenie).

Podstawowymi parametrami, które decydują o przemianach fazowych są: szybkość nagrzewania, temperatura wygrzewania, czas nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia oraz szybkość chłodzenia w zależności od temperatury wygrzewania. Nagrzewanie i chłodzenie materiału może przebiegać w sposób ciągły lub stopniowy.

Lokalna

Lokalna obróbka cieplna to proces który wykonujemy na budowie bądź w firmie Klienta przy użyciu zaawansowanych technologicznie mobilnych 12 – kanałowych urządzeń (możliwość podłączenia 24 sztuk mat grzejnych) elektryczno – oporowych pozwalających przeprowadzić szeroką gamę procesów w dużym  zakresie materiałów, średnic i grubości ścianek, takich jak:

 • Podgrzewanie do spawania

 • Odprężanie po spawaniu (PWHT)

 • Wiele innych różnorodnych procesów

Materiały eksploatacyjne

 • maty termoizolacyjne ceramiczne i mineralne,

 • tkaniny ceramiczne do podgrzewania,

 • termoparę typu K na niską i wysoką temperaturę,

 • maty grzejne,

 • kable kompensacyjne,

 • wtyczki do kabli i mat grzejnych,

 • linki oporowe, cegły izolacyjne

Projekt i realizacja: polskinet.pl