Convi-Serwis
Convi-Serwis
 • Polski
 • English
 • Deutsch
biuro@convi-serwis.pl
+48 504 365 475
+48 504 365 476

Lokalna obróbka cieplna, podgrzewanie do spawania, wyżarzanie odprężające spoiny

Lokalna obróbka cieplna znacznie zwiększa wytrzymałość metalu. Jest to istotna część procesu produkcji, która nie tylko podwyższa jakość materiału, ale może też znacząco wpłynąć na jego przewodność elektryczną i cieplną.

Obróbka cieplna to kontrolowany proces zmiany mikrostruktury metali oraz stopów, aby wydłużyć ich proces eksploatacji, zwiększyć trwałość powierzchni, plastyczność, wytrzymałość oraz odporność na temperaturę materiału. Składają się na niego zabiegi technologiczne, w których aktywnie wykorzystuje się czas, temperaturę oraz działanie konkretnego środka chłodzącego.

Lokalna obróbka cieplna sprawdza się w wielu niestandardowych procesach, elementach o skomplikowanej geometrii, grzaniu korpusów i odlewów, obróbce cieplnej spoin oraz podgrzewaniu do spawania.

Czym dokładnie zajmuje się Convi Servis?

Convi Serwis zajmuje się lokalną obróbką cieplną dużych komponentów oraz niewielkich elementów konstrukcyjnych. Doświadczenie naszych pracowników pozwala na wykonywanie jej w solidny, zorganizowany sposób, dzięki czemu uzyskane efekty są trwałe. Przy przeprowadzanych czynnościach stosuje się sprawdzone techniki, dzięki czemu zawsze uzyskuje się oczekiwany efekt. Użytkowany sprzęt pozwala na sprawne zarządzanie czasem przeznaczonym na dobrze wykonaną pracę. Podczas obróbki materiału wykonuje się między innymi:

 • utwardzanie powierzchni przez obróbkę cieplno-chemiczną, przy której w celu zmiany własności chemicznych i fizycznych  wykorzystuje się substancje chemiczne oraz wysoką temperaturę,
 • hartowanie i odpuszczanie – technika wykorzystująca między innymi szybkie chłodzenie materiału, a następnie szybkie odpuszczanie,
 • odprężanie oraz wyżarzanie odprężające spoin – działanie pozwalające na relaksację naprężeń, który mogłyby negatywnie wpłynąć na końcową trwałość materiału,
 • podgrzewanie wstępne – czyli  podgrzewanie do spawania, które gwarantuje uzyskanie spoin wolnych od pęknięć.

Podgrzewanie do spawania jest niezbędne w celu zmniejszenia ryzyka powstawania pęknięć, np. wodorowych, obniżenia twardości metalu w strefie wpływu ciepła oraz obniżenia naprężeń skurczowych. Do usług Convi Serwis wchodzi także wyżarzanie odprężające spoin, które pozwala na usunięcie naprężeń cieplnych, spawalniczych oraz odlewniczych. Proces ten polega na nagrzaniu materiału do temperatury niższej niż Ac1, wygrzaniu oraz powolnym studzeniu.

Każdy z przeprowadzanych procesów jest potrzebny, aby efekt pełnej obróbki cieplnej mógł być możliwie najlepszy. Etapy lokalnej obróbki cieplnej wykonywane w precyzyjnie zaplanowany sposób oraz przy użyciu nowoczesnych maszyn pozwalają specjalistom z Convi Servis na każdorazowe uzyskanie satysfakcjonujących efektów swojej pracy.

Podgrzewanie do spawania

proces obróbki cieplnejW branży produkcyjnej oraz każdej innej, w której wykorzystuje się konstrukcje stalowe i inne elementy stanowiące podstawę wytwarzanych produktów końcowych, niezwykle istotna jest jakość oraz wytrzymałość wykorzystywanych półproduktów z metalu. Convi Servis jest doskonałym przykładem firmy, która oferuje właśnie taki materiał.

Jednym z kluczowych procesów wykorzystywanych przy obróbce cieplnej, jest podgrzewanie do spawania. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie metalu do właściwej obróbki w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko ewentualnych pęknięć spowodowanych późniejszym działaniem czynników wykorzystywanych w trakcie kolejnych procesów.

W istocie zabieg ten pozwala na spowolnienie szybkości chłodzenia w strefie wpływu wysokiej temperatury. Dokładniej rzecz tłumacząc, jest to zmniejszenie różnic temperatur pomiędzy łukiem spawalniczym, a materiałem poddawanym obróbce. Oprócz zmniejszenia ryzyka pęknięć materiału oraz zastosowanych spoin, jest to zabieg umożliwiający dyfuzję wodoru, usunięcie nadmiernej wilgoci oraz zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni metalu. Warto wiedzieć, że konieczność podgrzewania wstępnego staje się tym ważniejsza, im grubszy jest obrabiany materiał. Istotna jest również zawartość węgla oraz dodatków stopowych.

Do wykonania procesu podgrzewania, wykorzystuje się między innymi palniki gazowe lub odpowiednio skonfigurowane urządzenia elektryczne.

Na czym polega obróbka cieplna?

Obróbka cieplna jest dziedziną technologii obejmującą zespół zabiegów wywołujących polepszenie właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych metali oraz stopów, powodowane zmianami struktury w stanie stałym w wyniku zmian temperatury, czasu oraz działania środowiska. Każdy proces obróbki cieplnej składa się z operacji i zabiegów.

Operacja obróbki cieplnej jest to część procesu technologicznego (np. hartowanie, wyżarzanie) wykonywana w sposób ciągły, przeważnie na jednym stanowisku roboczym, natomiast zabiegiem nazywamy część operacji (np. nagrzewanie, wygrzewanie, chłodzenie).

Podstawowymi parametrami, które decydują o przemianach fazowych, są:

 • szybkość nagrzewania,
 • temperatura wygrzewania,
 • czas nagrzewania,
 • wygrzewania i chłodzenia oraz szybkość chłodzenia w zależności od temperatury wygrzewania,
 • nagrzewanie i chłodzenie materiału może przebiegać w sposób ciągły lub stopniowy.

Do przeprowadzenia każdego z etapów lokalnej obróbki cieplnej, wykorzystuje się właściwie przystosowany do niego sprzęt. Nowoczesna obróbka termiczna wykonywana jest dzięki urządzeniom wyposażonym w specjalne czujniki, układy odpowiedzialne za sterowanie oraz monitorowanie pracy, czy też rejestrację ważnych danych.

Jakie są rodzaje obróbki cieplnej?

Ze względu na różne właściwości metali, w praktyce wykorzystuje się różne sposoby na ich obróbkę cieplną i wszystkie towarzyszące temu procesy.

Zwykła obróbka cieplna to połączenie trzech podstawowych etapów. Pierwszym z nich jest wyżarzanie metalu, które pozwala na rozgrzanie materiału do potrzebnej temperatury, a następnie schłodzenie go do temperatury otoczenia. Drugi etap to hartowanie i odpuszczanie, trzeci to natomiast przesycanie i starzenie się materiału znacznie poprawiające jego właściwości fizyczne. Tego rodzaju obróbka termiczna jest wykonywana najczęściej.

Cieplno-plastyczna obróbka termiczna, to obróbka w której można zastosować jedno z trzech dostępnych rozwiązań. Rozwiązania te zakładają wykorzystanie wysokiej, niskiej lub też naprzemiennej temperatury w celu obróbki materiału. Stosowanie wysokiej temperatury zwiększa elastyczność metalu. Niska temperatura zwiększa końcową wytrzymałość materiału. Stosowanie mieszanych temperatur jest rozwiązaniem pośrednim, zapewniającym optymalne efekty obróbki.

Cieplno-chemiczna metoda obrabiania metalu to metoda dodająca do procesu nasycanie metalu odpowiednio dobranym pierwiastkiem lub pierwiastkami. Cieplno-magnetyczna metoda obróbki to natomiast proces, który polega na zmianie magnetycznych cech stopów. Do całości używanych czynników dodaje się pole magnetyczne, jest to jednak proces obróbki wykorzystywany dziś najrzadziej.

Co w praktyce oznacza lokalna obróbka cieplna?

Lokalna obróbka cieplna to proces, który wykonujemy na budowie bądź w firmie Klienta przy użyciu zaawansowanych technologicznie, mobilnych 12 – kanałowych urządzeń (możliwość podłączenia 24 sztuk mat grzejnych) elektryczno – oporowych pozwalających przeprowadzić szeroką gamę procesów w dużym zakresie materiałów, średnic i grubości ścianek, takich jak:

 • Podgrzewanie do spawania
 • Odprężanie po spawaniu (PWHT)
 • Wiele innych różnorodnych procesów

Bez względu na rodzaj podejmowanych przez firmę Convi Servis zleceń, wszystkie procesy zawsze wykonywane są w profesjonalny, skuteczny sposób. Dzięki wykorzystaniu wspomnianych urządzeń, każdy z wykonywanych etapów przeprowadzany jest w optymalnych warunkach. W razie konieczności, dysponujemy maszynami, które są w stanie działać nawet w trudniejszych warunkach na budowie.

Jakich materiałów używamy do pracy?

Podczas wykonywanych procesów, Convi Servis korzysta jedynie ze sprawdzonych materiałów i urządzeń najwyższej jakości. Dzięki czemu efekty przeprowadzanych prac są zgodne z założeniami. Poniżej przedstawione zostały produkty, które umożliwiają specjalistom sprawne i skuteczne działanie.

 

Materiały eksploatacyjne

 • Maty termoizolacyjne ceramiczne i mineralne,
 • Tkaniny ceramiczne do podgrzewania,
 • Termoparę typu K na niską i wysoką temperaturę,
 • Maty grzejne,
 • Kable kompensacyjne,
 • Wtyczki do kabli i mat grzejnych,
 • Linki oporowe, cegły izolacyjne

Gwarantujemy naszym klientom fachową obsługę na wszystkich etapach realizacji projektu. Zajmujemy się zarówno wsparciem technicznym Klienta, jak i pomocą przy doborze technologii grzania skomplikowanych elementów i konstrukcji. Pozostajemy otwarci na pytania i chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej przez nas pracy.

Projekt i realizacja: polskinet.pl